Máy chà sàn ngồi lái

  • 1 máy chà sàn ngồi lái

 

  • Khối lượng công việc khoảng 8-10 người

 

  • Làm sạch 4000-6000㎡ trong một giờ

 

  • Chà và hút 3 trong 1

 

  • Chà rửa và lau khô không để lại dấu vết

 

 • Làm sạch hiệu quả, yên tâm lại tiết kiệm tiền
Danh mục: