Máy chà sàn

15 đ

Máy chà sàn nhãn hiệu Karva

Dùng đánh bóng mặt sàn